Akatsuki no Yona กู้บัลลังก์มังกรแดง

Akatsuki no Yona กู้บัลลังก์มังกรแดง

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ โยนะ องค์หญิงแห่งอาณาจักรโคกะ เป็นลูกสาวคนเดียวจึงได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างทะนุถนอมโดยพระบิดาและฮาคุที่เป็นคนคุ้มกัน ในวันหนึ่ง ก่อนถึงวันเกิดอายุครบ 16 ปีไม่นาน ซูวอน ลูกพี่ลูกน้องที่ฮาคุมีใจให้ก็มาถึง ทำให้เธอดีใจ ท่วากลับมีชะตากรรมอันโหดร้ายที่คาดไม่ถึงรอคอยอยู่…!?

Akatsuki no Yona กู้บัลลังก์มังกรแดง 1-24+OVA ซับไทย

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ OVA 1 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ OVA 2 ซับไทย

3 ปี

กู้บัลลังก์มังกรแดง ตอนที่ OVA 3 ซับไทย

3 ปี