Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

ทัตสึมิ โองะ นักเลงแห่งโรงเรียนอิ ชิยามะ วันหนึ่ง เขาได้มีเรื่องกับนักเลงโรงเรียนอื่นแต่อยู่ดีๆก็มีตาแก่ร่างใหญ่ คนหนึ่งลอยมาตามแม่นํ้ามาเขาได้เจอทารกคนหนึ่งอยู่ในตัว ของตาแก่คนนั้นและถูกบังคบเลี้ยง เด็กผู้นั้นมีนามว่า ไคเซอร์ เดอ เอมเพอราน่า เบลเซบับ ที่ 4 ว่าที่ ราชาปีศาจคนต่อไป และมีปีศาจสาวใช้นามว่า ฮิลด้า การูด้า ตามมามาดูแลหนูเบลเรื่องราว ไม่ได้จบเพียงแค่นี้ ความวุ่นวายต่างๆจะ เริ่มขึ้นต่อจากนี้ไปต่างหาก

Beelzebub เบลเซบับ เด็กพันธุ์นรกสั่งลุย 1-60 พากย์ไทย

Beelzebub ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 26 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 27 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 28 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 29 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 30 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 31 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 32 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 33 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 34 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 35 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 36 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 37 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 38 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 39 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 40 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 41 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 42 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 43 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 44 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 45 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 46 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 47 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 48 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 49 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 50 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 51 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 52 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 53 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 54 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 55 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 56 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 57 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 58 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 59 พากย์ไทย

2 ปี

Beelzebub ตอนที่ 60 พากย์ไทย

2 ปี