Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue ศึกรบทะลุสวรรค์ : สามปีที่สัญญา

Doupo Cangqiong: San Nian Zhi Yue ศึกรบทะลุสวรรค์ : สามปีที่สัญญา

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

หลังจาก อนิเมะเรื่อง Doupo Cangqiong 4 (Fights Break Sphere) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า ภาค4 จบลง Dou Po Cangqiong: San Nian Zhi Yao ประยุทธ์ทะลุฟ้า – สามปีที่สัญญา Xiao Yan มาถึงจุดสูงสุดของ Yun Lan Sect เพื่อบรรลุข้อตกลง 3 ปีระหว่างเขากับ Nalan Yanran ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเริ่มต้นของเรื่อง Nalan Yanran มาถึงเมือง Wu เพื่อยุติการหมั้นหมายแต่งงานกับ Xiao Yan ที่ปู่ย่าตายายของพวกเขาตั้งไว้ นี่เป็นการดูหมิ่นอย่างมากต่อตระกูล Xiao และ Xiao Yan ไม่สามารถยอมรับความอัปยศอดสูนี้จึงทำให้เขากำหนดข้อตกลง 3 ปีซึ่งเขาจะเอาชนะ Nalan Yanran ในอีก 3 ปีหลังจากลงนามในสัญญาและจะ เป็นผู้ที่จะเริ่มต้นการหย่าร้างเพื่อรักษาชื่อเสียงและศักดิ์ศรีของตระกูลของเขา

[ มีทั้งหมด 13 ตอนจบ ]