Kakuriyo no Yadomeshi การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย

Kakuriyo no Yadomeshi การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

อาโออิ นักศึกษาหญิงที่ถนัดทำอาหาร มีความสามารถมองเห็นพวกภูตและวิญญาณ จนเธอถูกเทพผู้ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมเทนชินยะ (~ โรงแรมสวรรค์) ลักพาตัวไปโดยอ้างที่ปู่เธอเคยติดหนี้เขา ให้จ่ายหนี้ด้วยการเป็นเจ้าสาวของตน แต่อาโออิปฏิเสธ ประกาศที่จะทำงานใช้หนี้ในโรงแรมเทนชินยะแทน

Kakuriyo no Yadomeshi การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย 1-26 ซับไทย

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 1 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 2 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 3 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 4 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 5 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 6 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 7 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 8 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 9 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

การทำอาหารของโรงแรมโลกภูตพราย ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี