Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์

Lycoris Recoil ไลโคริส รีคอยล์

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

ประเภท : ต่อสู้,

กลุ่มปกป้องอาชญากรรมที่ถูกเรียกว่า DA (Direct Attack) กลุ่มเหล่าเจ้าหน้าที่สาว ไลโคริส คอยปกป้องประชาชน ที่ร้านคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นและรับงานช่วยชาวเมืองที่เดือดร้อน ชื่ออื่น: ไลโคริส รีคอยล์

[ มีทั้งหมด 13 ตอนจบ ]