OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

Onii-Ai เป็นเรื่องราวของสองพี่น้อง Himonokouji Akito (คุณพี่ชาย) และ Himonokouji Akiko (คุณน้องสาว) ที่ถูกแยกเลี้ยงดูกันมานานกว่า 6 ปี หลังจากพ่อแม่เสียชีวิต และเมื่อเจอกันอีกครั้ง Akiko ก็สารภาพว่าตกหลุมรักคุณพี่ Akito แบบเต็มขั้น และยอมทำทุกอย่างเพื่อชนะใจพี่ชาย ถึงแม้ว่า Akito จะคิดถึงเธอแบบน้องสาวก็ตาม แน่นอนว่าเรื่องวุ่นๆ ย่อมเกิดขึ้นอีกแล้ว งานนี้น้องสาวสายรุกจะเป็นยังไง มารอติดตามดูกัน

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก 1-12 พากย์ไทย

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 01 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 02 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 03 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 04 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 05 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 06 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 07 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 08 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 09 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 10 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 11 พากย์ไทย

3 ปี

OniAi พี่แล้วทำไมถ้าใจอยากจะรัก ตอนที่ 12 พากย์ไทย

3 ปี