Shoukoku no Altair ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม

Shoukoku no Altair ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

สงครามความขัดแย้งระหว่าง นครรัฐ เตอร์กีเย่ (Turkiye) กับ จักรวรรดิบัลไทลน์ ถึงสถานการณ์จะเริ่มสงบ แต่ไฟสงครามเริ่มปะทุอีกครั้งจากการเสียขุนนางแห่งบัลไทลน์ถูกฆาตกรรมด้วยธนูของฝ่ายตรงข้าม มัฟมูท ปาชาหนุ่มที่เคยสูญเสียแม่ไป ทำให้ต้องการเกิดความสงบสุขและสันติภาพจึงเข้ามาร่วมในกองทัพตั้งแต่เด็ก หวังที่จะขจัดความขัดแย้ง เพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง ให้กลับมาร่มเย็นอีกครั้ง แต่ทำให้เขาต้องได้เผชิญหน้ากับทั้งศัตรูที่เป็นปรปักษ์และพวกพ้องที่สนับสนุนเขา

Shoukoku no Altair ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม 1-24 ซับไทย

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี