Sousei no Onmyouji ทวิดารามหาองเมียวจิ

Sousei no Onmyouji ทวิดารามหาองเมียวจิ

TV Anime Series • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 3 ปีที่ผ่านมา

“เอนมะโด โรคุโร่” เด็กหนุ่ม ม.ต้น ตั้งเป้าหมายเป็น “องเมียวจิ” ที่มีความสามารถในการขับไล่ปีศาจจากต่างมิติที่เรียกว่า “นางาโนะ” แต่ต้องการออกจากวงการ พออายุ 14 ปี เขากลับถูกเลือกให้เป็นผู้ขับไล่ปีศาจอีกครั้ง แล้วยังถูกกำหนดให้ต้องแต่งงานกับ “อาคาชิโนะ เบนิโอะ” สาวที่ไม่ค่อยถูกชะตากับเขามากนัก

Sousei no Onmyouji ทวิดารามหาองเมียวจิ 1-50 ซับไทย

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 01 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 02 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 03 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 04 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 05 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 06 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 07 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 08 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 09 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 10 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 11 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 12 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 13 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 14 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 15 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 16 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 17 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 18 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 19 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 20 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 21 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 22 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 23 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 24 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 25 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 26 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 27 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 28 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 29 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 30 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 31 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 32 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 33 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 34 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 35 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 36 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 37 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 38 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 39 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 40 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 41 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 42 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 43 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 44 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 45 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 46 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 47 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 48 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 49 ซับไทย

3 ปี

ทวิดารามหาองเมียวจิ ตอนที่ 50 ซับไทย

3 ปี