พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ภาค1 (พากย์ไทย) The Irregular at Magic High School

พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ภาค1 (พากย์ไทย) The Irregular at Magic High School

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 2 ปีที่ผ่านมา

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวในโรงเรียนเวทมนต์ ที่รูปแบบของเวทมนต์ในเรื่องจะแตกต่างไปจากเรื่องอื่น คือเรืองนี้เวทมนต์จะอยู่ในรูปของสูตร เหมือนกับสูตรเลข เวลาจะใช้ก็ต้องมีการถอดสูตร ทำการคำนวน แทนค่าต่างๆออกมา แต่แม้จะพูดแบบนี้ก็ใช่ว่าทุกคนสามารถใช้เวทมนต์ได้ เพราะมันก็เหมือนวิชาคณิตศาสตร์ที่ยังไงก็ต้องมีไอ้คนที่มันมองสมการยาวเป็น หางว่าวแล้วคิดออกในเสี้ยววินาที กับไอ้คนที่ทำโจทย์เลขม.ต้นก็นอนตายโดยที่ยังไม่ได้เริ่มต้นสักข้ออยู่แล้ว

พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวท ภาค1 (พากย์ไทย) The Irregular at Magic High School 1-26 พากย์ไทย

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย

2 ปี

โรงเรียนมหาเวท 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย

2 ปี

[ มีทั้งหมด 26 ตอนจบ ]