Xing Chen Bian Xingchen Yao Hai การผันแปรของดวงดาว ภาค3

Xing Chen Bian Xingchen Yao Hai การผันแปรของดวงดาว ภาค3

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

เพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น / Synonyms: Xing Chen Bian 3rd Season, Xingchen Bian 3rd Season, Legend of Immortals 3rd Season, Stellar Transformation 3rd Season Japanese: 星辰变 星辰耀海

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]